Beskrivning

Olstorp bytte på 1800-talet namn till Eriksdal, efter en dåtida ägare.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Äldre belägg

Olstorp 1805

Ericsdal 1805

Se även

Olstorp Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.