Beskrivning

Ett äldre namn på byn är Västerby.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Äldre belägg

Borgo Ny gård

Ny bygda Gården

Ny gårdenn 1560

Nye gården 1561

Se även

Västerby Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.