Beskrivning

Sl. är ordet drag i betydelsen ’ställe där man dragit båtar över land’. Draget har kanske tagits i bruk när ett tidigare sund (*Strömmen) grundats upp. Jfr Strömsvik i närheten. Vad förleden kan tänkas betyda har diskuterats av flera forskare, men någon säker tolkning föreligger inte. Granlund 1956:165 f. o. hänv.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Kardragby 1540

Kardragh 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.