Beskrivning

Gäddrag syftar möjligen från början på ett båtdrag, ett ställe där man dragit båtar över land. Fl. kan genom reduktion ha övertagits från ett namn *Gäddvik, vanligt i skärgårdstrakter. Kanske har substantivet gäddrag ’ett fiskeredskap’ därvid spelat någon roll. Fl. kan också tänkas vara ett binamn Gädda, som inte är ovanligt. Granlund 1956:164.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Geddragby 1540

Geddedragh 1541

Gedra 1598

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.