Beskrivning

Av personnamnet Kalle, Kallo, smeknamnsform av Karl, och det finska bebyggelsebetecknande suffixet -la. Kallola uppträder som gårdsnamn både i Pukkila och Mäntsälä (Ritva Liisa Pitkänen). En Karl Andersson Boije i Bjurböle krävde vid ting 1480 högre ersättning för Kallola som han sålt till fogden i Borgå län.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Kallela 1480 (?)*

Kallele

Kalleleby 1526

Kallel 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.