Beskrivning

Namnet Gammelgård har hänfört sig till nuvarande Grönkulla, äldre än andra gårdar i byn. Byns finska namn är Vanhamoisio ’Gamla herrgården’. Kungsgården flyttades hit från Hattula före 1413.

Namnelement

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Gamblegård 1382 *

Gamblby 1436 (?)*

Gambelgordby 1542

Nya konunxgarden 1413

Andra språk

Finska: Vanhamoisio

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.