Äldre belägg

Humbelsundh 1570 *

Humbelsund 1576

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.