Beskrivning

Namnet som helhet är oklart, men sl. är i varje fall fi. haara ’gren (t.ex. av å)’. Samma sl. återfinns i bynamnet Hirvihaara i grannkommunen Mäntsälä. Fl. är här hirvi ’älg’, förr även ’hjort’. Man har gissat på ordet hind ’honhjort’ som fl. i Borgånamnet, i så fall genom en översättning från fi. Hirvi- (Ojansuu 1920:76). Översatta förleder är emellertid ytterst sällsynta.

Källor

Ojansuu, Heikki, 1920: Suomalaista paikannimitutkimusta. Turku.

Äldre belägg

Hindhåår 1382 *

Hendhaar

Hyndehaga

Hindehara 1404 *

Hindhår 1440

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.