Äldre belägg

Nor Weckoskeby 1540

Se även

Veckoski Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.