Beskrivning

Ändelsen -la visar att namnet är finskt. Det innehåller ett personnamn som enligt allmänt antagande motsvarar ett lågtyskt namn med former som Hathu, Hatto, Hattun. I detta fall kan man även tänka sig att namnet är lånat från sockennamnet Hattula i Tavastland (Ritva Liisa Pitkänen). Byn har även gått under namnet Gamla konungsgården och heter numera Strömsberg.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Hattula ca 1555

Hattula by 1579

Se även

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.