Beskrivning

Namnet anses motsvara ett *Pyhäpudas, vars fl. pyhä har flera betydelser såsom ’helig, avstängd, fruktansvärd’ (eller kanske helt enkelt ’stor’? Lars Huldén), och sl. puda kan beteckna ’gren av å, sidofåra, krök av å, fördjupning i fors’ eller dylikt. Granlund 1967.

Källor

Granlund, Åke, 1967: Namnet Pepot. I: Orter och namn. Festskrift till Valter Jansson 22 maj 1967, s. 74–78. Lund.

Äldre belägg

Piaputtis 1414

Pepotte 1480 *

Pepoth 1480 (?)*

Pöhæpoth 1489 *

Pepåth 1531 *

Piepott 1532 *

Pepott 1545 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.