Beskrivning

Fl. kan uppfattas som ordet kansa(n), som ofta ingår i namn på orter som i något avseende sambrukats. Uusi suomalainen nimikirja: Kansanen. Sl. är fi. järvi ’sjö’. Vissa belägg kan leda tankarna till kansi ’lock’ och kannus ’sporre’, men de är alla sena.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kanszierff 1549

Kanszierffue 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.