Beskrivning

Båtsmora och Bengtsmora har utgått från Mora by. Fl. borde väl i första hand härledas från ett personnamn, men detta skulle i så fall ha med ordet båt att göra (Solstrand 1940:27). *Botvids- > *Bots- med senare anknytning till båt? De sena beläggen gör bedömningen svår.

Namnelement

mor(a) Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Botzmora 1558

Bodzmåraby 1559

Se även

Bengtsmora Karis

Mora Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.