Beskrivning

Till Dalkar bol hörde byarna Finby, Degerby, Kärrbacka, Läpp, Kila och Visanbacka, 1540 även Krogsby (= Kroggård). Bolen har i regel namn efter sin huvudby, och det har kanske funnits en by Dalkar(by). (Gardberg 1968:60). Fl. återfinns i en rad andra s.k. särnamn, vittnande om inflyttningen från Sverige.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

Källor

Gardberg, John, 1968: Karis socken från forntiden till våra dagar. V. Vasatiden och karolinska tiden. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Dalakarla bol 1451

Dalekarl bol

Dalnekars bol 1540

Dalkar bol 1544

Se även

Degerby Karis

Finby Karis

Kärrbacka Karis

Kila Karis

Kroggård Karis

Läpp Karis

Visanbacka Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.