Beskrivning

Sannolikt av ett binamn Högben, som varit bundet till någon ägare. Någon direkt parallell till benämningen kan inte anföras. Men det vanliga Långben vore i sak en sådan.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Höghbene 1424 *

Högben 1515

Högbeenn 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.