Beskrivning

Ordet grop i bestämd och senare obestämd form. Det kan avse fördjupningar i sjöbottnen eller på land, t.ex. ler- eller sandtag.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gropenn 1547

Gropen 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.