Beskrivning

Förmodligen har fl. någon gång haft diftong (-ei-). Det nutida uttalet bygger på skriften. Bebyggelsen har uppstått vid en tidigare brukad äng.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bredeng 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.