Beskrivning

Byn ligger vid utloppet från Huskvarnträsket. Kvarnen har tillhört Raseborgs slott. Rask 1991:42, 80. Fl. Hus- avser slottet.

Namnelement

kvarn Kvarnen har varit ett centralt begrepp i de flesta bygder. En by där det finns eller har funnits en kvarn, i synnerhet av den storleken att en hel bygd betjänats av den, har i flera fall fått namn av denna. Vattenkvarnar började anläggas i Norden på 1200-talet. Väderkvarnarna är yngre. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Wadström 1952. Formen Kvärn- är äldre än högsvenskans och många dialekters form med -a- (Wessén 1962:48).

Källor

Rask, Henry, 1991: Snappertuna. En kustbygds hävder. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hwsquarn 1571

Hussqwarnn 1577

Huus quern 1578

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.