kvarn

Kvarnen har varit ett centralt begrepp i de flesta bygder. En by där det finns eller har funnits en kvarn, i synnerhet av den storleken att en hel bygd betjänats av den, har i flera fall fått namn av denna. Vattenkvarnar började anläggas i Norden på 1200-talet. Väderkvarnarna är yngre. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Wadström 1952. Formen Kvärn- är äldre än högsvenskans och många dialekters form med -a- (Wessén 1962:48).

Förekomster

Åland

Saltvik: Kvarnbo

Åboland

Kimito: Kvarnböle

Nyland

Esbo: Kvarnby Helsinge: Kvarnbacka Ingå: Västankvarn Karislojo: Sockenkvarn Kyrkslätt: Kvarnby Pojo: Kvarnby Pyttis: Kvarnby Sjundeå: Kvarnby Snappertuna: Huskvarn

Karelen

Kymmene: Kvarnby Veckelax: Kvarnby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.