Beskrivning

Namnet avsåg från början endast slottet, som torde vara uppfört på 1370-talet (Gardberg 1993:83). Senare omfattar det även byn runt omkring. Namnet har antagits bero på uppkallelse efter borgen Ratzenburg i Holstein (Karsten 1933:74, Drake 1991:84). Namnlikheten med Rasa bol i Karis är i så fall ett sammanträffande. De äldsta beläggen motsäger dock inte ett samband med namnet i Karis.

Källor

Gardberg, C.J., Welin, P.O., 1993: Finlands medeltida borgar. Keuru.

Drake, Knut, 1991: Raseborg – gråstensmurarna berättar sin historia. I: Rask, Henry, 1991.

Karsten, T.E., 1933: Svenskt och finskt i Finland. I: Folkmålsstudier I, s. 63–88.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rasaborge 1378

Rasseborgh 1379

Raseborch

Razeborch 1395

Raseborg 1396

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.