Beskrivning

Skrivningarna med -ö- är kanske påverkade av namnet Rödskog i Esbo. Ett fi. mansnamn Raati (motsv. lågtyskt Radi, Rade) antas ingå i namnet. Sl. skog kan vara en ersättning för fi. -la, då den är vanlig i utmarksbyar. (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Äldre belägg

Rödskogby 1540

Roskogby 1543

Rödskogh 1547

Rodskoby 1548

Radila 1566

Andra språk

Finska: Raala

Se även

Rödskog Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.