Beskrivning

Det finns många sjöar med namnet Nurmijärvi i Finland, av nurmi ’gräsmark, äng o.d.’ och järvi ’sjö’. Åke Granlund finner det naturligast att sammanställa Nurmijärvi med dessa. Men han konstaterar att de äldsta beläggen också kan häntyda på ett personnamn Nurmi, Nurmo(i), som har förekommit i fi. Att sjönamn innehåller personnamn är inte ovanligt. Granlund 1956:32.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Normoby 1540

Normo 1547

Norm Jerffui 1548

Normå 1559

Nurmijerffui 1565

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.