Beskrivning

Fi. palo ’brand’ och joki ’å’. Skogen vid stranden har brunnit eller bränts, såsom i andra liknande fall (Uusi suomalainen nimikirja).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Paliockijby 1540

Paliokeby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.