Beskrivning

Av fi. valkea ’vit, ljus, lysande’ och järvi ’insjö’. Bebyggelsen har fått namn efter sjön.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Valki Jerfby 1540

Valkierffby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.