Beskrivning

Ett av de många nyländska namnen på skog, som väl ursprungligen har betecknat röjningar i skog och därefter bebyggelse vid de nya ägorna. Fl. kan vara ett binamn Röd i gen.: Röds. Detta kan tidigare ha haft diftong, vilket inte motsägs av den finska formen Röylä.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Äldre belägg

Rödskogo 1492 *

Rödskogh 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.