Beskrivning

Av tillnamnet Röd. En jacobus Rödh nämns 1433 i Åbo. Nutida fi. Röölä. (Ritva Liisa Pitkänen, Jfr Saxén 1905:79).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Rödilægodz 1471

Rödhilä by 1470

Andra språk

Finska: Röölä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.