Äldre belägg

Gunnarsby 1492 , 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.