Beskrivning

Byn Klobbskog består av hemmanen Storklobb och Lillklobb. Ett ord klubb, klobb förekommer bl.a. i västra Nyland med betydelsen ’mindre berg, bergig liten holme’. Det kan tänkas ingå i hemmansnamnen, som väl från början är ett, och detta i sin tur i bynamnet. Sl. -skog är vanlig i västnyländska bynamn och avser sekundärbebyggelser.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Äldre belägg

Klobbeskogh 1527

Klobbskoby 1540

Clobbeskoby 1543

Klubbeskog 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.