Äldre belägg

Braskens 1590

Se även

Vitsby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.