Beskrivning

Gudsbacka uppträder åren 1559–63 som bynamn, annars som namn på ett av hemmanen i Träskby. Fl. mansnamnet Gudse (Gudhseff). Gården ägdes i början av 1500-talet av Gudse Larsson, men han behöver inte vara den förste ägaren med detta namn. Mansnamnet tycks ha varit relativt vanligt i Esbo med omnejd. Thors 1959:45 f.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Gudzbacka 1559

Se även

Träskby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.