Beskrivning

Av Gudhmunder. Fi. Kulmuntila. Huldén 1983:72.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Huldén, Lars, 1983: Namnen på -ne(va) i svenska Österbotten. I: Budkavlen.

Bebyggelsenamn i Kiikka (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Sastamala (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gwdmundila 1571

Andra språk

Finska: Kulmuntila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.