Äldre belägg

Noox 1540

Noosis

Nöös 1541

Nööx 1544

Nox 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.