Äldre belägg

Gunnarsby 1540

Gunnars 1542 *

Gunnarla 1553

Andra språk

Finska: Kunnarla

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.