Beskrivning

Ett liknande namn uppträder i Kyrkslätt. Sannolikt ett fi. Vohloinen, bildat av lånordet från estniskan vohla ’ung get’ kanske såsom personbinamn (Ritva Liisa Pitkänen).

Äldre belägg

Wohlos 1384 *

Vohlois 1442 *

Woles bol 1451

Volis 1540

Andra språk

Finska: Vohloinen

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.