Beskrivning

Liksom namnet Pojo kan sl. härledas från fi. pohja ’botten’, ’den innersta delen av en vik’. Fl. skulle kunna vara samma laksi ’vik’ som ingår som efterled i många namn på det finlandssvenska området, eller laakso ’dal’. Beträffande ljudutvecklingen se Pojo.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Äldre belägg

Laxpochia

Laxpochja 1402 *

Laxpohie 1404 *

Laxpoija 1447

Laxpojo grd 1559

Andra språk

Finska: Laakspohja

Se även

Pojo Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.