Beskrivning

Namnet är svårtolkat. Möjligen är det sammansatt med sl. taro ’röjning, sved el.d.’. Samma ord ingår också, anses det, i Tara, Pargas. Fl. kan vara ett personnamn Teut-, motsvarande germ. Theuta, sv. Tiude (Ritva Liisa Pitkänen).

Äldre belägg

Theytaro 1442

Tötar 1447 *

Andra språk

Finska: Iso-, Vähä-Teutari

Se även

Tara Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.