Beskrivning

Fl. är sannolikt att härleda från något personnamn på Krist-, sl. är ordet fall ’ett slags odling’. Jfr Uusi suomalainen nimikirja: Kittilä, Thors 1953a:46.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kittfall 1447 *

Kittaffall 1544

Kittsall 1550

Andra språk

Finska: Kittilä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.