Beskrivning

Av en sammansättning kyrkstad ’bebyggelse vid kyrka’.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

Äldre belägg

Kirkestade 1466

Kyrkestad 1544

Andra språk

Finska: Kirkonkylä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.