Beskrivning

Kyrö förekommer som namn och namnelement på många platser i Finland. Belägg och diskussion bl.a. hos Lopmeri 1947:82 ff. Från Tavastkyro utgår bebyggelsen i Stor- och Lillkyro i Österbotten. Tanken att Kyrö ursprungligen varit personsyftande förefaller tilltalande, men flera olika förklaringar har prövats. Vahtola nämner kytö > kyrö ’sved’ i västfinska dialekter, samt antar att kyrö har brukats i betydelsen ’gömställe’ eller för sådant lämplig terräng (1980:309 ff.).

Källor

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Lopmeri, J.A., 1947: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. II. Entisten Vehmaan ja Taivassalon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.