Beskrivning

Namnet uppträder under ett trettiotal år på 1500-t. tillsammans med Utby i stället för Västerkyrkoby. Namnet innehåller inbyggarbeteckningen kyröläinen ’person från Kyrö’. Det finns åtminstone ett trettiotal orter i Finland med namn som Kyrö, Kyrölä, bl.a. Tavastkyro / Hämeenkyrö i södra Tavastland, varifrån de österbottniska Stor- och Lillkyro. Det förekommer också som personnamn i Karelen. I diskussionen har bl.a. hänvisats till ett ord kyrö ’klippig terräng, där det är lätt att gömma sig’. Sannolikt är utgångspunkten dock ett personnamn (Kyros, Kyrillos?). Diskussion i Uusi suomalainen nimikirja: Kyrö, Kyyrö. Se vidare vid Storkyro.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kijrelaijsby 1552

Kyrelaysby 1561

Kijrelaisby 1563

Körilesby 1575

Se även

Storkyro Storkyro

Utby Pyttis

Västerkyrkoby Pyttis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.