by

Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Förekomster

Åland

Eckerö: Kyrkoby , Marby , Överby , Storby Hammarland: Frebbenby , Hellesby , Kattby , Mörby , Näfsby Jomala: Björsby , Dalkarby , Gesterby , Gölby , Gottby , Ingby , Jomalby , Möckelby , Önningby , Överby , Sviby , Ulvsby , Ytterby Finström: Emkarby , Godby , Grelsby , Stålsby Saltvik: Bertby , Främmandby , Haraldsby , Hullby , Laby , Lagmansby , Liby , Ödkarby , Rangsby Sund: Björby , Finby , Gesterby , Gunnarsby , Persby , Sibby , Sundby , Tosarby , Väster-Sibby , Vivastby Vårdö: Listerby Lemland: Norrby , Söderby Lumparland: Klemetsby , Lumparby Föglö: Degerby Kökar: Karlby

Åboland

Dragsfjärd: Söderby Finby: Domarby , Finby , Förby , Norrby , Smedsby , Söderby , Sutarby Houtskär: Medelby , Näsby Iniö: Norrby , Söderby Kimito: Dalby , Dalkarlby , Engelsby , Gammelby , Gesterby , Gundby , Kyrkoby , Påvalsby , Trotby Korpo: Bendby , Galtby , Karby , Kölingby , Markomby , Väsby Nagu: Dalkarlby , Finby , Piparby , Simonby , Strandby Pargas: Degerby , Domarby , Ersby , Finby , Lillby , Mågby , Mörkby , Myrby , Nilsby , Norrby , Parsby , Petteby , Simonby , Söderby , Strandby , Tennby , Träskby

Egentliga Finland

Bjärnå: Gästerby , Överby Gustavs: Gunnarais , Västerby Karuna: Handby Kustö: Finby Pikis: Finby , Krogsby , Lillby S:t Karins: Krogsby , Storby , Träskby Sagu: Kvilleby , Lillby , Träskby

Nyland

Askola: Monby Borgnäs: Kopseby Borgå: Åby , Åminsby , Bäckby , Bengtsby , Bergby , Drägsby , Finnby , Illby , Jackarby , Karleby , Kärrby , Karsby , Klemetsby , Kreppelby , Kullo Nyby , Molnby , Munkby , Näsby , Orrby , Saxby , Sondby , Tjusterby , Västerby , Västermunkby Bromarv: Norrby , Öby , Rekuby , Västerby Degerby: Degerby , Domarby , Kocksby , Otby , Tordeby Ekenäs: Österby , Överby , Västerby , Ytterby Elimä: Tavastby Esbo: Backby , Bengtsby , Biskopsby , Bölsby , Dåvitsby , Distby , Espaby , Fantsby , Ingvalsby , Kockby , Kurtby , Kvarnby , Mäkkylä , Mankby , Mårtensby , Mattby , Morby , Mulby , Numby , Nyby , Olarsby , Seutby , Skogby , Skrakaby , Smedsby , Sökö , Sötby , Träskby , Vitsby Helsinge: Åggelby , Borgby , Botby , Brutuby , Dickursby , Domarby , Forsby , Gudstensby , Heikby , Inbyggeby , Käinby , Kottby , Kyrkoby , Mårtensby , Mejlby , Mellungsby , Nyby , Ripuby , Rökisby , Skattmansby , Sonaby , Sottungsby , Staffansby , Tavastby , Tolkby , Tölö , Vinikby Ingå: Förby , Kyrkby , Lappby , Olof Staffansons by , Österby , Svenskby , Västanby , Västerby Karis: Backby , Bålaby , Bällby , Bondby , Brasby , Degerby , Dönsby , Esby , Finby , Ingvalsby , Jällsby , Karis , Kasaby , Knapsby , Mjölnarby , Nyby , Österby , Smedsby , Västanby Karislojo: Malmby , Öby , Voltarby Kyrkslätt: Abramsby , Domvik , Estby , Finnby , Friggesby , Gesterby , Gunnarsby , Hindersby , Honskby , Ingels , Ingvalsby , Jolkby , Karuby , Kvarnby , Kvis , Kyrkslättsby , Masaby , Mattby , Nissby , Österby , Överby , Pålsby , Rödby , Sevals , Skräddarby , Smedsby , Strömsby , Sunaby , Träskby , Ulfsundsby , Värby , Veikkola Lappträsk: Bäckby , Forsby , Hindersby , Ingermansby , Kapellby , Labby , Norrby , Vasarby Liljendal: Andersby , Hommansby , Ingvaldsböle Lojo: Aktilaby , Gammelby , Vabby , Valby , Vejby , Virkby Mörskom: Mörskom Nurmijärvi: Bertby , Otby , Pajby , Sipoby Pernå: Antby , Bergby , Bronkby , Degerby , Finnby , Forsby , Gammelby , Gammelby , Gerby , Gunildeby , Helsingby , Ingerby , Kärrby , Kullby , Kyrkoby , Labby , Labby , Malmsby , Nederforsby , Österforsby , Överforsby , Påvalsby , Pedersby , Räfsby , Segersby , Skinnarby , Söderforsby , Tavastby , Tjusterby , Torsby , Utby , Västerforsby , Vekaby Pojo: Baggby , Björsby , Borgby , Dalkarby , Forsby , Gammelby , Gästerby , Kvarnby , Mörby , Näsby , Övervästerby , Pentby , Svedjeby , Torby , Västerby Pusula: Nyby Pyttis: Anders Perssonsby , Broby , Kvarnby , Kyrkoby , Kyröläisby , Österkvarnby , Österkyrkoby , Österpyttisby , Utby , Västerby , Västerkvarnby , Västerkyrkoby , Västerpyttisby Sibbo: Borgby , Fants , Gästerby , Hangelby , Hertsby , Hindsby , Immersby , Kyrkoby , Mårtensby , Massby , Nickby , Pigby , Skräddarby Sjundeå: Andby , Ängesby , Bläsaby , Davidsby , Förby , Gammelby , Huseby , Josseby , Karuby , Keldby , Knaggeby , Kvarnby , Masaby , Matteby , Näsby , Nyby , Övitsby , Palmby , Sjundby , Störsby , Stubby , Tjusterby , Västerby Snappertuna: Antby , Åsenby , Bölsby , Box , Broby , Dragsvik , Gebbelby , Kärrby , Kudiby , Kurby , Näseby , Norrby , Skogby , Söderby , Västanby Strömfors: Bäckby , Bondby , Finnby , Grimsby , Grisasby , Landboby , Marby , Näsby , Svenskby Tenala: Bergby , Endby , Eriksby , Finby , Germundby , Gundby , Hällsby , Ingvalsby , Jordansby , Kallby , Karsby , Krokby , Lindsby , Malarby , Praktilaby , Rådby , Romby , Rörsby , Siggby , Skinnarby , Skogby , Svenskby , Vikby Tusby: Finby , Gammelby , Övjosby , Tomasby , Tusby Vichtis: Forsby

Österbotten

Björköby: Björköby Karleby: Gamlakarleby , Karleby , Storby Kaustby: Kaustby Korsholm: Gerby , Helsingby , Norra Helsingby , Singsby , Smedsby , Södra Helsingby , Staversby , Toby , Tölby , Vikby , Voitby Korsnäs: Töjby Kronoby: Kronoby , Norrby , Söderby Laihela: Storby Lappfjärd: Lålby Nedervetil: Norrby , Överby Nykarleby: Forsby , Kyrkoby , Markby , Nykarleby Närpes: Bäckby , Finby , Näsby , Rangsby Oravais: Österby Pedersöre: Forsby , Kållby , Karby , Kyrkoby , Sundby , Västersundsby Petalax: Nyby Replot: Norra Vallgrund , Södra Vallgrund Sideby: Sideby Terjärv: Kyrkoby Vörå: Bergby , Bertby , Koskeby , Lomby , Myrbergsby

Satakunta

Kumo: Finnby , Forsby Luvia: Handby Messuby: Messuby Nackeby: Möllnarby , Nackeby , Svensby , Villeby Norrmark: Finby Sastmola: Risby Ulvsby: Friby , Gammelby , Ragvaldsby , Ulvsby

Karelen

Kymmene: Frenby , Gildsby , Heligby , Karleby , Kvarnby , Marby , Skogby Veckelax: Brakila , Grotsby , Kvarnby , Kyrkoby , Norsby , Rousby , Sandby , Sigvartsby , Skogby , Strömsby , Sundby Vederlax: Edesby , Heligby , Tavastby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.