Beskrivning

Rousby avser samma by som det finska Kolsila, möjligen en bildning till mansnamnet Kol eller Kolsten. Fl. i Rousby är säkert personsyftande men för övrigt oklar. Kepsu väljer bland olika alternativ det lågtyska personnamnet Rode (1968:85).

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Kepsu, Saulo, 1968: Vehkalahden vanhat talonnimet. I: Punttila, Matti och Manninen, Jarmo: Vehkalahden pitäjänkirja. Ankapurha VI. Kymenlaakson osakunnan kotiseutujulkaisu. Myllykoski.

Äldre belägg

Rousby 1544

Råudz by 1551

Roudsby 1553

Röijtzby 1554

Rodsby 1558

Röss by 1560

Rödzby 1561

Rodz

Rodzby

Routzby 1562

Rötzby 1571

Rausby 1583

Andra språk

Finska: Kolsila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.