Beskrivning

Stöders liksom den finska motsvarigheten, det i dag brukade Töytäri, går tillbaka på ett tillnamn Stöder som förekom i trakten på 1600-talet: Hindrich Stööder 1682, samt, i grannbyn Sivatti, Henrich Michelson Stöder 1624. Det uppges också ha formen Stygdher. Stöders har ersatt ett äldre Stensböle eller Stenböle. Möjligheten att även det senares fl. skulle erinra om släktnamnet ter sig osannolik. Granlund 1956:295.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Andra språk

Finska: Töytäri

Se även

Sigvartsby Veckelax

Stensböle Veckelax

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.