Beskrivning

Staden grundades på 1600-talet och hette från början Veckelax. Stadsrättigheter erhöll orten (Veckelax) 1653. Efter freden i Nystad 1721 blev Fredrikshamn gränsstad med nya privilegier och uppkallades då efter Fredrik I. Thors 1949b:24. Det finska namnet är Hamina.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Fredrikshamn

Andra språk

Finska: Hamina

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.