Beskrivning

Fi. hirvi ’älg’, förr också ’hjort’, koski ’fors’. Byn har varit delad med Kymmene älv som gräns. Öster- och Västerhirvikoski uppträder från 1544. Det förra namnet ersätts av Överhirvikoski, regelbundet från 1700-t., men från början av 1900-t. av Hirvikoski. Västerhirvikoski återfinns i Strömfors som Vastila.

Äldre belägg

Hirwikoski 1422

Hirvikoski 1458 *

Hirffuekoskeby 1540

Se även

Västerhirvikoski Strömfors

Vastila Strömfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.