Beskrivning

Fi. Hiirsalmi. I den svenska namnformen är sl. tydligen översatt. Fl. Hiiri- har sammanställts med namn på Hiisi-, genitiv Hiidhen > Hiiren, vilka ofta avser kultplatser. Jfr Pitkänen 1985:273. Saxén betraktade namnet som svenskt (1905:43).

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Hirisundh 1448

Hiirsundh 1550

Andra språk

Finska: Hiirsalmi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.