Beskrivning

Fi. Munkke. Fl. är genitiv plur. av munk; ängen har tillhört ett kloster.

Namnelement

munk Den relativt vanliga fl. Munk- har samband med klosteregendomar i synnerhet i södra Finland. Padis kloster fick 1351 patronatsrätt över Borgå med kapellen Sibbo och Pernå. Gardberg 1996:141 f. Olika fiskeplatser och marker tillhörde klostret och brukades av dess folk, som inte alltid behövde vara munkar. Om fl. i äldre tid hade formen Munke- eller dylikt är det fråga om en genitiv plur. Granlund 1956:140 f. Lars-Erik Edlund har diskuterat munk-namnens förekomst längs Norrlandskusten och ställer åtminstone en del av dem i samband med kustsjöfarten och, hänvisande till en utredning av Jarl Gallén, speciellt med franciskanernas färder (1989:150 ff.). Även som tillnamn har Munck kommit att ingå i ortnamn.

Bebyggelsenamn i Kustö (historisk kommun)

Äldre belägg

Munckeäng 1540

Munckeeng 1542

Munckeng 1543

Andra språk

Finska: Munkke

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.