Äldre belägg

Omijnned 1541

Ominne 1542

Åminnebij 1558

Andra språk

Finska: Joensuu

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.