Beskrivning

Det åminne ’å- mynning’ som åsyftas är det ställe där Svartån utmynnar i Skuruviken.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Omijnne

Ominne 1552

Åminne 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.