Beskrivning

Landsbro är ingen by i egentlig mening utan en stadsdel i Karis. Den har fått namn efter sitt läge vid landsvägsbron över Karis å (Solstrand 1940:17 f.).

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.